Handelingen

Leicester

Uit Wiki Munten en papiergeld

Leicester.jpg

Leicester, Robert Dudley, graaf van (1533-1588), Engelse staatsman, was een beschermeling van koningin Elizabeth I. Hij werd door haar in 1585 met een leger naar de Nederlanden gezonden om daar na de dood van Willem van Oranje het uitvoerend gezag uit te oefenen.

Zijn bewind was niet succesvol en eindigde in 1587. Aan zijn muntplakkaat van 1586 danken wij de leicesterreaal en onderdelen (leicesterstoter) en de leicesterrijksdaalder.