Handelingen

Ladislaus

Uit Wiki Munten en papiergeld

Friesland, Hongaarse dukaat, z.j., goud.

Ladislaus, heilige. Was koning van Hongarije (1075-1095). Hij staat sinds koning Lodewijk I (1342-1382) afgebeeld op de Hongaarse dukaat, ook op de in de Nederlanden geslagen nabootsingen.

Een enkele keer wordt daarbij ook zijn naam in het omschrift vermeld, bijvoorbeeld op de Friese Hongaarse dukaat.