Handelingen

Keulse penning

Uit Wiki Munten en papiergeld

Keulen, Anno II (1056-1075), penning, 1057-1075, zilver.

Keulse penning, penning van de aartsbisschoppen van Keulen, geslagen sinds het eind van de 10e eeuw. Deze penning vond in de 1 Ie en 12e eeuw ruime verbreiding in de Nederlanden. Hij werd aangemaakt volgens de Karolingische muntvoet en was aanmerkelijk zwaarder (ca. 1,7 g) dan de Utrechtse of Friese penningen. In de 13e eeuw werd hij naar de achtergrond gedreven door de Engelse sterling en de Franse tournose.