Ga naar: navigatie, zoeken

Kessenich

Kessenich, voormalige heerlijkheid, thans gem. Kinrooi in de Belgische provincie Limburg, omvatte onder andere de plaatsen Kessenich en Kinrooi. Volgens Serrure ontving graaf Ansfried, de latere bisschop van Utrecht (995-1010), in 964 van keizer Otto (936-973) muntrecht te Kessenich. Gemunt werd er alleen in de 15e eeuw te Kessenich en Kinrooi door enkele heren uit het Huis Horn, nakomelingen van Dirk Loef. De muntslag bestond uit imitaties van kleingeld uit de omringende gebieden en blijkens opgravingen te Kessenich in 1972, uit vervalsingen van Frans kleingeld van de regering van Karel VI (1380-1422).

Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.

Muntheren uit het huis Horn: Jan I de Wilde 1402-1423 Arnold 1423-1456 Jan II 1456-1468

Lit.: Lucas, P., Monnaies seigneuriales mosanes, Walcourt 1982; Serrure, R., Dictionnaire géographique de l‚‘histoire monétaire Belge, Brussel 1880, p. 164.