Handelingen

Keizerschild

Uit Wiki Munten en papiergeld

Duitse rijk, Lodewijk IV de Beier, keizerschild, ca. 1340, goud, waarschijnlijk geslagen te Antwerpen.

keizerschild, benaming voor het gouden schild op naam van keizer Lodewijk IV de Beier (1328-1347).

Op vz de tronende keizer met kroon en zwaard, aan zijn linkerhand het keizerlijke wapenschild met de dubbele adelaar, op kz een versierd kruis in een vierpas. Deze munt is zeer waarschijnlijk geslagen te Antwerpen ca. 1340. Gezien zijn verbreiding in de Nederlanden ligt de opvatting dat hij in Aken of Frankfurt gemunt zou zijn, niet voor de hand.