Handelingen

Jozef-Clemens van Beieren

Uit Wiki Munten en papiergeld

Jozef clemens patagon.jpg

Jozef-Clemens van Beieren, bisschop van Luik (1694-1723), tevens aartsbisschop van Keulen, heeft aangemunt te Luik. Alleen de koperen oorden zijn in grote aantallen geslagen.