Ga naar: navigatie, zoeken

Javase dukaat

Javasche dukaat.jpg

Javase dukaat, te Batavia vanaf 1744 tot 1748 geslagen gouden munt. Dit was de eerste aanmunting voor eigen rekening van de VOC nadat in 1743 de soesoehoenan van Mataram formeel het muntrecht had afgestaan. De gouden dukaten, Derham djawi genoemd, doch ook wel "dinar" of zelfs "ropia", zijn slechts op kleine schaal aangemunt.

Het opschrift in Maleis-Arabisch schrift luidt: "Geld van de Hollandse Compagnie / voor het eiland Groot Java." Gehalte (0,833) en gewicht (4,29 g) verschillen van de Nederlandse dukaat. De Javase dukaat is tevens ongeveer een 0,25 g zwaarder dan de latere Javase ropij Hoewel uit de instructie aan de muntmeester blijkt dat ook ¼, ½ en 4 dukaatstukken mochten worden aangemunt zijn slechts enkele en dubbele dukaten bekend.

L.

Lit.:

Scholten, C, De munten van de Nederlandsche gebiedsdeelen overzee 1601-1948, Amsterdam 1951.