Handelingen

Inwaarts

Uit Wiki Munten en papiergeld

Inwaarts.jpg

inwaarts, naar binnen of hol aangebrachte tekst of afbeelding. Het randschrift "GOD ZIJ MET ONS" op de 10 gulden Willem I, de negotiepenningen van Willem II en Willem III, de rijksdaalders en guldens van het koninkrijk der Nederlanden zijn inwaarts aangebracht.

Op muntstempels is de beeldenaar inwaarts en bovendien spiegelbeeldig aangebracht.

K.