Ga naar: navigatie, zoeken

Ieper

Ieper, Vlaamse muntplaats, thans gemeente in de provincie West- Vlaanderen, waar is aangemunt door de Vlaamse graven Boudewijn V van Rijssel (1035-1067), Philips van de Elzas (1168-1191) en Gwijde van Dampierre (1278-1305). Daarnaast zijn er in de 13e eeuw - en mogelijk ook al in de 12e eeuw - anonieme penningen geslagen.

In de Tachtigjarige Oorlog zijn er tijdens het beleg door Parma in 1583 te leper vierkante tinnen noodmunten (noodgeld) geslagen van 10 en 20 stuiver. Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft de gemeente leper een serie noodbiljetten uitgegeven in 1914, die geldig was tot 15 februari 1915.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

  • Ieper, noodmunt van 20 stuiver, 1583, tin.
  • Ieper vlaanderen penning rond 1200.jpg