Handelingen

Hondenpenning

Uit Wiki Munten en papiergeld

Nederland, gemeente Breda, hondepenning, 1883, messing.

hondenpenning, belastingpenning, bevestigd aan de halsband van de hond als bewijs van betaling van de verschuldigde hondenbelasting.

Veel gemeenten in Nederland en België hebben hondenpenningen uitgegeven die omwille van controle zijn voorzien van een jaartal en/of een jaarletter. De oudst bewaard gebleven hondenpenning is die van Amsterdam van 1797. Enkele gemeenten, waaronder Amsterdam, hebben onlangs de hondenpenning weer ingevoerd.

Lit.: Schweitzer, F., Hondenbelasting, een schets van de historische ontwikkeling, scriptie Rijksuniversiteit Leiden, 1990.