Handelingen

Herdenkingsmunt

Uit Wiki Munten en papiergeld

Romeinse rijk, Vespasianus (69-79), as (71), koper, geslagen ter herinnering aan de verovering van Judea door zijn zoon Titus; kz: IVDEA CAPTA.

herdenkingsmunt, munt die is uitgegeven ter herdenking van een bijzondere gebeurtenis. Herdenkingsmunten zijn mogelijk al in de Griekse oudheid geslagen (demareteion), maar pas in de Romeinse tijd werd het meer gebruikelijk om gebeurtenissen op munten te herdenken en werd dat soms ook in het omschrift verduidelijkt. Na de Renaissance werd dit gebruik hervat, voornamelijk in de Duitse staten.

Tegenwoordig worden haast overal ter wereld herdenkingsmunten geslagen, al of niet logisch passend in de muntreeks. Ze zijn merendeels bestemd voor verzamelaars, verzamelaarsmunten.

Lit.: Brandhof, M. van den, Geschiedkundig overzicht van het Nederlandse muntwezen in de periode 1968-1979, JMP (1987) 146-151.