Handelingen

Henegouwse huis

Uit Wiki Munten en papiergeld

Henegouwse huis, of Huis van Avesnes, Henegouws-Hollands gravengeslacht dat afstamt van Burchard van Avesnes die gehuwd was met Margaretha van Constantinopel (1244-1280), gravin van Vlaanderen en van Henegouwen. In Henegouwen volgde hun kleinzoon Jan I van Avesnes op (1280-1304), die in 1299 ook zijn verwant Jan I van Holland opvolgde als graaf Jan II van Holland (Holland, graafschap). Hierdoor ontstond een personele unie tussen Henegouwen en Holland die in feite voortduurde tot aan de afzwering van Philips II in 1581.

Na het kinderloos overlijden van Willem IV (in Henegouwen Willem II) gingen de graafschappen via zijn zuster Margaretha in 1356 over op haar zoon Willem uit haar huwelijk met de Duitse keizer Lodewijk de Beier, waardoor het Henegouwse Huis opgevolgd werd door het Beierse huis. Graven uit het Henegouwse Huis (tussen haakjes de Hollandse telling): Jan I (II) 1280/1299-1304 Willem I (III) 1304-1337 Willem II(IV) 1337-1345 Margaretha 1345-1356 De munten van de graven uit het Henegouwse huis dragen niet het gecombineerde wapen met de vier leeuwen dat deze graven gevoerd hebben maar, waarschijnlijk in navolging van de Vlaamse munten, een enkele leeuw.