Ga naar: navigatie, zoeken

Gravenhage, 's-

Gravenhage, 's-, gemeente in de provincie Zuid-Holland, waar tijdens de regering van Philips de Goede (1433-1467) in de jaren 1454-1455 het' 'Hollandse munthuis was gevestigd.

Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.

Tijdens de Bataafse Republiek besloot de Raad van 's-Gravenhage op 23 april 1795 recepissen uit te geven, waarvan er slechts twee exemplaren van 4 ½ stuiver bewaard zijn gebleven.

Zowel tijdens de Eerste als tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er te 's-Gravenhage noodbiljetten (noodgeld) uitgegeven door: Fa. Paul C. Kaiser (1914), J. Hoogeveen & Co. (15 januari 1943 en ongedateerd) en door het gemeentebestuur zogenaamd bevrijdingsnoodgeld (14 oktober 1944).

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen. Aangezien 's-Gravenhage de zetel van de regering is en daardoor het domicilie van het Ministerie van Financiën, is 's-Gravenhage de officiële plaats van uitgifte van muntbiljetten . Alleen de muntbiljetten van 1846-1904 vermelden 's-Gravenhage als uitgifteplaats.

Lit.: Arkesteijn, N.L.M., Het Haagse papiergeld van 1795, JMP (1982) 111-127.


  • Nederland, v/h Paul C. Kaiser te 's-Gravenhage, noodbon van 15 cent, 1914, blauwe inkt op geel papier, 3,7 x 3,8 cm.
  • Nederland, Ministerie van Financiën, muntbiljet van 1000 gulden, 1849, 19,6 x 13,0 cm, niet uitgegeven biljet, te dagtekenen te 's-Gravenhage.