Handelingen

Freund, Jean François

Uit Wiki Munten en papiergeld

België, bankbiljet van 1000 frank, 1943, 22,3 x 13,5 cm, type Nationale Reeks 1919 A, ontworpen door J. F. Freund en G. Minguet.

Freund, Jean François, (1879-1968) tekenaar bij de Drukkerij van de Nationale Bank van België. In samenwerking met Dirkx en Minguet ontwierp hij biljetten voor de nationale reeks (1919) van 1000, 100, 20 en 5 frank; ontwerpers.