Handelingen

Everard

Uit Wiki Munten en papiergeld

Everard, naam van twee leden van het geslacht Van der Mark (Frans: de la Marck) die aangemunt hebben in het bisdom Luik.

1. Everard van der Mark heeft na de dood van zijn broer Willem, bijgenaamd het 'Wilde Zwijn van de Ardennen', enige jaren macht uitgeoefend over het bisdom. In 1488 kreeg hij de titel protector (beschermer) van het bisdom en zijn op zijn naam gouden en zilveren munten geslagen.

2. Everard, oomzegger van Everard (1), in Franse numismatische literatuur vaak aangeduid als Erard, bisschop van Luik (1506-1538), sinds 1521 kardinaal.

Hij heeft aangemunt te Luik, Hasselt (B) en Stokkem (beide laatste Belg. provincie Limburg).

Zie ook de lijst muntheren.

  • Everard.jpg
  • Everard brule luik.jpg
  • Everard vd mark rosart 1506 1538.jpg