Handelingen

Ethe

Uit Wiki Munten en papiergeld

Ethe, voormalige gemeente, thans gem. Virton in de Belgische provincie Luxemburg, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog een ongedateerde serie noodbiljetten (noodgeld) is uitgegeven.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.