Handelingen

Enschede

Uit Wiki Munten en papiergeld

Enschede, gemeente in Overijssel waar op 6 en 8 augustus 1914 noodbiljetten (noodgeld) werden uitgegeven naar het voorbeeld van de sinds 1908 gebruikelijke kassiersbriefjes van B.W. Blijdenstein Jr. In het begin van de Tweede Wereldoorlog werd opnieuw een groot aantal noodbiljetten naar het oude model in gereedheid gebracht maar niet uitgegeven. Deze zijn gedateerd 14 mei 1940.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

A.


  • Enschede 1914.jpg
  • Enschede aandeel nederlandsche bank 1864.jpg
  • Enschede centrale bank van suriname 5 gld 1963.jpg
  • Enschede luxemburg 50 fr 1932.jpg
  • Enschedejelsumer bank.jpg