Handelingen

Engelbert

Uit Wiki Munten en papiergeld

Engelbert.jpg

Engelbert, naam van enkele vorsten in de Nederlanden. Zie voor de muntslag de chronologische opsomming bij de bisdommen Luik en Utrecht, bisdom en bij Zolder-Zonhoven.

Zie ook de lijst muntheren.