Handelingen

Eman & Co

Uit Wiki Munten en papiergeld

Eman & Co., C. H., firma op Aruba die rond 1900 eigen papiergeld uitgaf in de vorm van guldenbiljetten, die inwisselbaar gesteld waren tegen dubloenen. Ze werden op Curaçao gedrukt bij Bethencourt.

Lit.: Soest, J. van, Trustee of the Netherlands Antilles, Curacao 1978.