Handelingen

Edzard

Uit Wiki Munten en papiergeld

Edzard, naam van enkele leden van het geslacht Cirksena dat sinds 1464 als rijksgraaf regeerde over Oost-Friesland. Graaf Edzard I (1491-1528) vaardigde in 1491 een muntordonnantie uit, waarin de voorgeschreven nieuwe Oost-Friese muntsoorten dezelfde waarde dienden te hebben als de nieuwe Groningse munten.

In 1506 erkende Groningen graaf Edzard als stadsheer; in 1507 en 1508 werden munten geslagen vanwege de graaf en de stad tezamen, waarop zowel de harpij, het wapen van de Cirksena's, als het wapen van de stad voorkomen. In het omschrift van de betreffende munten is dit kenbaar aan de term COM IT. Z. SEN AT.

De reeks, gebaseerd op het Bourgondische muntstelsel, bestond uit een gouden gulden en een serie zilveren munten: een dubbele-, enkele- en halve stuiver, alsmede een dubbele-, enkele- en een halve plak.

Zie ook de lijst muntheren.

Lit.: Gelder, H. Enno van, Laat- Middeleeuwse munten van Groningen, JMP( 1982) 21-46; Kappelhoff, A., Die Münzen Ostfrieslands, vom frühen 14. Jahrhundert bis 1628, Aurich, 1982; Puister, A. T., Groningse stedelijke munten, JMP ( 1986) 5-72.  • Edzard.jpg
  • Edzard groningen stad gulden.jpg