Handelingen

Duit, zilveren

Uit Wiki Munten en papiergeld

duit, zilveren, klein, schotelvormig, eenzijdig geslagen muntje met een laag zilvergehalte, vergelijkbaar met de Duitse Schüsselpfennige.

De beeldenaar bestaat uit een wapen en daarboven enige letters.

Volgens de muntmeestersinstructie van Deventer van 1602 moest de zilveren duit een gewicht van 0,26 gram en een gehalte van 0,229 hebben.

Ze zijn in Nederland rond 1600 geslagen voor de export naar Duitsland door de provincies Friesland (met de aanduiding FS voor Fries scheisken = Friese duit) en Overijssel, en de steden Arnhem, Deventer en Zutphen.

Lit.: Gelder, H. E. van, Een miskende Nederlandse muntsoort, JMP (1980) 229-230.