Handelingen

Driepas

Uit Wiki Munten en papiergeld

Driepas.jpg

driepas, motief uit de Gothische ornamentiek, een uit drie bogen bestaande omlijsting van een muntbeeld binnen het eventuele omschrift.

Er werden tevens vier-, zes-, acht-, en twaalfpassen op munten toegepast.