Handelingen

Dobra

Uit Wiki Munten en papiergeld

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

dobra, Portugese gouden munt naar het voorbeeld en op de voet van de Spaanse dobla, geslagen door Peter I (1357-1367) en Ferdinand I (1367-1383). Veel later werd het ook de naam voor de achtvoudige escudo of dubbele peca, die slechts enkele malen tussen 1717 en 1732 werd geslagen.

Onder de naam dobrao werden van 1724 tot 1727 veelvouden van de moidor geslagen. Sinds 1977 is het de munteenheid van het voormalig Portugese Sao Tomé en Principe, een tweetal voor de Westafrikaanse kust gelegen eilanden. 1 dobra = 100 centimos.