Handelingen

Diepdruk

Uit Wiki Munten en papiergeld

diepdruk, drukprincipe waarbij de te drukken elementen verdiept in een drukplaat worden aangebracht.

In de zo ontstane groeven wordt inkt gewreven en bij het afdrukken worden de lijnen scherper weergegeven dan bij hoogdruk. De lijnen lopen soms iets uit door gebruik van vochtig papier. Het afdrukken van vlakken is bij diepdruk niet mogelijk. Dit principe, met name de techniek van de gravure of plaatdruk, werd uit veiligheidsoverwegingen vanaf het midden van de 19e eeuw toegepast bij de vervaardiging van bankbiljetten, al dan niet in combinatie met vlakdruk en hoogdruk.

Plaatdruk vertoont een licht reliëf; de inkt ligt vaak voelbaar op het papier en de kz vertoont een zgn. preeg.

Een andere techniek van diepdruk is de rotogravure. Hierbij drukt men met behulp van cilinders, waardoor de afdrukken geen reliëf vertonen. Vooral de firma Wagner te Berlijn heeft op het gebied van diepdruk ten behoeve van papiergeld baanbrekend werk verricht door het ontwerpen van een graveermachine en een machine ter vervaardiging van guilloche;

zie ook druktechnieken.

G.