Handelingen

Defecten

Uit Wiki Munten en papiergeld

defecten, noemt men reeds door de drukker genummerde bankbiljetten met technische afwijkingen, veroorzaakt door storingen in het drukprocédé.

Zij zijn te onderscheiden van misdrukken, nog niet genummerde biljetten met technische afwijkingen. Misdrukken worden vóór de nummering afgezonderd en vernietigd. Het is de bedoeling dat defecten niet tot geld gecreëerd worden, maar worden vervangen door plaatsvervangers.

G.