Handelingen

David van Bourgondië

Uit Wiki Munten en papiergeld

David van Bourgondië, (ca. 1427- 1496), bastaardzoon van hertog Philips de Goede, werd in 1451 bisschop van Terwaan en was daarna van 1456-1496 bisschop van Utrecht; (Utrecht, bisdom). David van Bourgondië heeft hoofdzakelijk in het Nedersticht (de huidige provincie Utrecht) aangemunt. Op de munten van Deventer in het Oversticht (Overijssel) is wel zijn wapen opgenomen, maar de bisschop had geen feitelijke zeggingsmacht over de aanmuntingen.

De basis van het Utrechtse geldstelsel tijdens de regering van David van Bourgondië was de stuiver, meestal davidsstuiver genoemd. De belangrijkste Utrechtse gouden munt was sinds 1464 de davidsgulden, waarvan het gehalte enige malen is verlaagd om blijvende aanmunting te kunnen garanderen.

Over het algemeen was David niet in staat een zelfstandige muntpolitiek te voeren en was hij vooral vanaf 1482 gedwongen de algemene Bourgondische muntpolitiek te volgen.

Het wapen van David van Bourgondië is gelijk aan dat van zijn vader Philips de Goede, waarbij als bastaardteken een klein deel van de onderzijde van het schild is leeggelaten. Zie ook de lijst muntheren.

Lit.: Gelder, H. E. van, DeUtrechtse munten ten tijde van bisschop David van Bourgondië, JMP (1971/1972) 10-50.  • David v B davidsharp.jpg
  • David v B maartensgulden.jpg