Handelingen

Datum op bankbiljetten

Uit Wiki Munten en papiergeld

Datum 1000 gld rembrandt.jpg

datum op bankbiljetten, behoort met de plaatsaanduiding en de handtekeningen oorspronkelijk tot de waarborg van het bankbiljet.

In Nederland werd die datum aanvankelijk geschreven en gaf hij het moment van de creatie van het biljet aan. Vanaf 1860 werden de data gedrukt; zij gaven toen de dag aan waarop het biljet was gedrukt en ze verschilden zodoende per serie. Na de Tweede Wereldoorlog geeft de datum de dag aan waarop de uiteindelijke drukproef door de directie van de Bank is goedgekeurd.

Bij het Nederlandse bankbiljet van ƒ 1000,- (1956) met het portret van Rembrandt vond die goedkeuring plaats op 15 juli 1956, de 350ste geboortedag van de schilder.

Het biljet van ƒ 25,- (1955) met Christiaan Huygens, werd abusievelijk gedateerd op eerste Paasdag 1955. De biljetten van de Nationale Bank van België werden per creatie gedateerd; met invoering van de tweede reeks beroemde personages (1978) zijn de biljetten evenwel niet meer gedateerd.

In Luxemburg wordt meestal per creatie gedateerd.

G.