Ga naar: navigatie, zoeken

Culemborg

Culemborg 4 penn 1590.jpg

Culemborg, zelfstandige heerlijkheid, later graafschap in de provincie Gelderland (Gelderland, gewest), waar in 1589-1590 het munthuis gevestigd was van de door de Spanjaarden uit hun gebied verdreven Groninger Ommelanden. Daarna is er in hetzelfde munthuis in 1590-1591 kopergeld geslagen op naam van Floris van Pallant (1537-1598), graaf van Culemborg.

Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog besloot de gemeente Culemborg tot het uitgeven van noodbiljetten (noodgeld).

De gedrukte biljetten met emissiedatum 8 augustus 1914 zijn echter niet in omloop gebracht.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.