Handelingen

Conservatiegraad

Uit Wiki Munten en papiergeld

conservatiegraad, staat van bewaring van munten en papiergeld. Voor munten worden de volgende kwaliteitsaanduidingen gehanteerd: FDC: afkorting van fleur de coin, bloem van de stempel, een munt die niet in omloop is geweest.

UNC: afkorting van uncirculated, niet in de omloop geweest. Bij moderne munten maakt men onderscheid tussen FDC, (een munt die direct van de muntpers komt) en UNC. Munten in de kwaliteit UNC mogen kleine beschadigingen hebben die veroorzaakt zijn in het munthuis en in het distributiebedrijf door opvangen in emmers en transport in zakken.

Pr.: prachtig, er is alleen te zien dat de munt zeer kort in omloop is geweest.

ZF: zeer fraai, de munt is iets langer in omloop geweest, maar alle details zijn nog goed zichtbaar.

F.: fraai, de munt is lang in omloop geweest, waardoor de hoogste details voor een groot deel weggesleten zijn.

ZG: zeer goed, de munt is zeer lang in omloop geweest en veel details zijn weggesleten.

Hoewel deze conserveringsgraden regelmatig aanleiding geven tot misverstanden, omdat de verschillen tussen de diverse kwaliteitsaanduidingen niet eenduidig vast te leggen zijn, valt er in de praktijk toch redelijk mee te werken.

Kwaliteitsaanduidingen voor papiergeld, ontleend aan de IBNS Grading Standards: UNC: een volmaakt bewaard biljet, nooit beschadigd, stevig papier met strakke, rechte hoeken.

Pr.: slechts kort gebruikt biljet met slechts maximaal drie lichte vouwen en bijna rechte hoeken. Het papier is schoon en helder, met de originele glans.

Z.F.: een iets meer gebruikt biljet dat meermalen gevouwen is geweest, zowel horizontaal als verticaal. Het papier mag licht vervuild zijn, geen scheurtjes in de randen en iets versleten hoeken F.: een biljet dat langer in omloop is geweest met veel vouwen, scheurtjes die niet doorlopen tot aan het bedrukte deel en gesleten hoeken. Het papier is meer vervuild en oogt wat doffer. Kleine gaatjes afkomstig van nietje worden geaccepteerd[1], maar geen gaatjes ontstaan door het vele vouwen.

Z.G.: een veelgebruikt biljet, nog wel intact, maar scheurtjes tot in het bedrukte deel, gedeeltelijk verkleurd, de rechte hoeken zijn geheel verdwenen.

www.theibns.org/ en www.ibns.nl/papiergeld/kwaliteitsbepaling


  • Kwaliteit F
  • Kwal fdc pr.jpg
  • Kwaliteit FDC UNC
  • Kwaliteit PR
  • Kwaliteit ZF
  • Kwaliteitsaanduidingen aan de hand van een 2 ½ centstuk. Nederland, foto Holleman.
  • Kwaliteit ZG
  1. De Amerikaanse standard accepteert wel niet-gaatjes, de Nederlandse versie niet.