Handelingen

Cayennestuiver

Uit Wiki Munten en papiergeld

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

cayennestuiver, Nederlandse benaming voor de Franse 2 sous-stukken (2 sous Frans = 1 stuiver Nederlands) van biljoen/zilverhoudend koper in 1780-1790 met omschrift COLONIE DE CAYENNE geslagen voor Frans West-Indië. Deze werden op grote schaal vervalst en overstroomden, tezamen met de oudere tussen 1738 en 1762 geslagen soortgelijke Franse munten (sou tampé) in de laatste jaren van de 18e eeuw alle Westindische eilanden, daar bekend als noir, black dog, oude bruine.

De invoer werd verboden en de Nederlandse, Franse, Britse en Zweedse eilandregeringen lieten de aanwezige exemplaren van een instempeling voorzien om invoer van buiten te voorkomen. Geklopt werden zowel de cayennestuivers als de oudere, inmiddels zeer gesleten sous tampés, onder andere op Sint Eustatius 1797 en Sint Maarten 1798, 1805 en 1820. Soms werden ook de kloppen vervalst, zodat de munten in circulatie opnieuw gecontroleerd en eventueel geklopt moesten worden.

Zie klop C 12, klop C 13, klop C 15, klop C 16 en klop C 20.

  • Cayennestuiver sint eustatius SE.jpg
  • Sint Maarten, cayennestuiver, met klop SM, koper.