Handelingen

Burdinne

Uit Wiki Munten en papiergeld

Burdinne, gemeente in de provincie Luik, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog een serie noodbiljetten (noodgeld) is uitgegeven, gedateerd 10 november 1914.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.