Handelingen

Bretton Woods

Uit Wiki Munten en papiergeld

Bretton Woods, naam van een hotel in New Hampshire, USA, waar in 1944 het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank (officieel: Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling) werden opgericht. De conferentie van Bretton Woods werd bijgewoond door afgevaardigen van vierenveertig landen en was bedoeld om een oplossing te vinden voor de monetaire problemen die waren ontstaan door de crisis van de jaren dertig en de daarop volgende Tweede Wereldoorlog.

Een van de hoofddoelen was het scheppen van een geldstelsel dat wel was gebaseerd op de gouden standaard, maar dat flexibeler zou zijn dan de gouden standaard van voor de oorlog. Men streefde naar stabiele wisselkoersen en het beschikbaar stellen van kredieten ter overbrugging van tekorten op de lopende betalingsbalans.

Er werd bepaald dat elk land zijn valuta moest vaststellen ten opzichte van het goud, of ten opzichte van de dollar, de belangrijkste valuta, die een vaste goudwaarde had van $ 35 per troy ounce. Voor België kwam de koers van de dollar hiermee op Bfr. 50 en voor Nederland op ƒ 3,62. Alleen de centrale banken mochten valuta's tegen goud inwisselen, uitsluitend tegen de officiële koers.

De overeenkomsten van Bretton Woods bleven onveranderd van kracht tot 1969, toen het IMF de bijzondere trekkingsrechten (SDR) instelde. In 1978 werd de koppeling met het goud geheel ver- laten en namen internationale overeenkomsten deze rol gedeeltelijk over.