Handelingen

Brasmenil

Uit Wiki Munten en papiergeld

Brasmenil, voormalige gemeente, thans gem. Péruwelz in de provincie Henegouwen, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog een serie noodbiljetten (noodgeld) is uitgegeven, gedateerd 26 oktober 1914.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.