Ga naar: navigatie, zoeken

Bosch

Bosch enkhuizen west friesland ducaton.jpg

Bosch, Dirck, Amsterdams zilversmid, verkreeg in 1671 van de Westfriese steden een octrooi (in 1676 door de Staten van Holland herhaald) om te Enkhuizen op een particulier muntbedrijf te munten ten einde het muntwezen te saneren volgens een door hem voorgesteld nieuw systeem. Er werden zilveren dukaten, zilveren rijders, schellingen en dubbele en enkele stuivers aangemaakt.

De munten werden ontworpen door Christoffel Adolphi, maar bleken ondanks hun opschrift Bank Payement of BP (bankpayement) niet de in het vooruitzicht gestelde voordelen op te leveren. In 1679 werd de aanmunting op last van de Staten gestaakt en Bosch verdween met achterlating van schulden.

Lit.:

Gelder, H. Enno van, De geoctroyeerde munt te Enkhuizen, JMP (1949) 61-78.