Ga naar: navigatie, zoeken

Bisschop

bisschop, hoogste rang in de kerkelijke hiërarchie. Een bisschop bezat vroeger naast geestelijke macht ook vaak wereldlijke of landsheerlijke macht, uit hoofde waarvan hij het muntrecht uitoefende; zie: postulant, elect, Cambrai, Luik, (Utrecht, bisdom).