Handelingen

Betaalmiddel

Uit Wiki Munten en papiergeld

betaalmiddel, vormt de primaire economische functie van geld waarmee men ruilhandel kan omzetten in koophandel. Bij koop en verkoop spreekt men ook wel van ruilmiddel. Deze economische functie wordt uitgeoefend op grond van gewoonte, zoals bij giraal geld, of ingevolge de wet; in het laatste geval noemt men het wettig betaalmiddel. Van de primaire functie zijn de secundaire economische functies afgeleid, te weten die van rekenmiddel en van spaarmiddel.

G.