Handelingen

Bernold

Uit Wiki Munten en papiergeld

Bernold, (1027-1054), later ook onder de naam Bernulphus als heilige bekend, bisschop van Utrecht die het wereldlijke gezag van het bisdom sterk uitbreidde. Hij was de eerste bisschop die behalve in Utrecht, Utrecht, bisdom, ook in Groningen en Deventer liet aanmunten.

Zie ook de lijst muntheren.