Ga naar: navigatie, zoeken

Batenburg

Batenburg, voormalige bannerheerlijkheid in Gelre, gelegen aan de noord-oever van de Maas, thans gem. Wijchen. In 1088 wordt Batenburg voor het eerst vermeld; in de twaalfde eeuw komt een zekere Adam van Batenburg voor en ca 1315 huwt de erfdochter Johanna van Batenburg met Willem van Bronkhorst. Van hun zoon Gijsbert I van Bronkhorst- Batenburg worden de eerste Batenburgse munten aangetroffen.

Achtereenvolgens hebben in Batenburg gemunt:

Gijsbert I 1351-1361
Diederik I 1361-1407
Gijsbert II 1407-1429
Diederik II 1429-1451 (muntslag gestaakt ca. 1435)
Willem 1556-1573
Herman Diederik 1573-1602 (muntslag gestaakt ca. 1583)
Maximiliaan 1602-1641 (gemunt ca. 1616-1622)

Het wapen van Batenburg bevat in keel (rood) een andrieskruis vergezeld van vier droogscheerdersscharen, alles van goud. Het komt op de munten slechts voor in combinatie met dat van Bronkhorst (leeuw). Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen. G.

Lit.:

Roest, T. M., Les monnaies des seigneurs de Bronchorst-Batenbourg, TMP (1897) 59-83.


  • Balenburg, Willem van Bronkhorsl (1556-1573), halve daalder 1559, zilver.
  • Batenburg victordaalder willm v bronkhorst.jpg
  • Batenburg willem v Bronkhorst slangenkroon of serpent.jpg