Handelingen

Bargoens

Uit Wiki Munten en papiergeld

bargoens, een geheimtaal die hoofdzakelijk door dieven, landlopers en reizende kooplieden wordt gebruikt en waarin relatief veel woorden voorkomen die betrekking hebben op munten, bankbiljetten en geld in het algemeen.

De etymologie van deze woorden is vaak onzeker; bijnaam.

Lit.: Endt, E., Een taal van horen zeggen, Amsterdam 1969. Endt, E. en L. Frerichs, Bargoens woordenboek, Amsterdam 1972.