Ga naar: navigatie, zoeken

Bank van Leening

Bank van Leening, circulatiebank voor Oost-Indië, gevestigd te Batavia, opgericht als particuliere beleenbank in 1746, maar in 1752 uitgebreid tot deposito- en circulatiebank. Zij gaf certificaten, bankbrieven genoemd, op naam uit die overdraagbaar en te allen tijde tegen contant geld inwisselbaar waren.

Na malversaties in 1790 moest zij de uitgifte van bankbrieven staken en werd zij onder toezicht van de VOC gesteld. Het Engelse tussenbestuur (1811-1816) machtigde haar weer tot het uitgeven van bankbrieven.

Door schaarste aan contanten kon zij echter weldra niet meer aan haar verplichting tot inwisseling voldoen, zodat zij haar crediteuren in natura (koffie, rijst e.d.) moest tevreden stellen.

In 1817 werd de Bank van Leening overgenomen door het Nederlandse Gouvernement dat haar in 1818 liquideerde.

Later zou haar plaats worden ingenomen door de Javasche Bank.

Lit.: Berg, N. P. van den, De Bataviasche Bank-courant en Bank van Leening, 1746-1794, Amsterdam 1970. Klerk de Reus, G. C , Geschichtlicher Ueberblick der administrativen, rechtlichen und financiellen Entwicklung der Niederlandisch- Ostindischen Compagnie; Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, deel 47, 3e stuk (1894) 262-271.