Handelingen

Banica

Uit Wiki Munten en papiergeld

banica, rekeneenheid van het voormalige, kortstondige koninkrijk Kroatië gedurende de Tweede Wereldoorlog. Afgezien van enkele proeven in zink zijn geen munten van deze denominatie of veelvouden daarvan geslagen. De laagste waarde van de papiergeldserie, 50 banica (1/2 kuna) van 25 september 1942 is de enige waarop deze waardeaanduiding voorkomt.