Handelingen

Auteurs van deze encyclopedie

Uit Wiki Munten en papiergeld

auteurs van deze encyclopedie, de trefwoordenbeschrijvingen van de hand van de redacteur, Bert van Beek, zijn niet gesigneerd. Dit geldt ook voor de teksten die onder zijn directe verantwoordelijkheid tot stand gekomen zijn. Meestal zijn deze laatste korte beschrijvingen, verwijzingen of bewerkingen van bestaande naslagwerken. De zelfstandige bijdragen van de overige auteurs zijn ondertekend met hun initialen:

Auteurs
Initialen Naam
v. A. W. van Alsenoy
A. Drs. N.L.M. Arkesteijn
- E.J.A. (Bert) van Beek
E. v. G. Prof. dr. H. Enno van Gelder
Ed. v. G. Ed. van Gelder
G. J.J. Grolle
v.H. Prof. dr. J. van Heesch
H. mw. M. Tas
J. Drs. H.W. Jacobi
K. Ir. J. Koning
v. L. R. van Laere
L. Ing. J. Lingen
M. mw. Drs. G. van der Meer
M.S. mw. Drs. M. Scharloo
A.S. Dr. A.A.J. Scheffers
J.S. Mr. J.G. Stuurman
V. Dr. J.P.A. van der Vin
W. J.C. van der Wis