Handelingen

Artesisch pond

Uit Wiki Munten en papiergeld

Artesisch pond, boekhoudkundige rekeneenheid, ook wel genoemd het pond van 20 schellingen Artesisch, was onderverdeeld in 20 schellingen, of 20 stuivers, van 12 penningen. In de 16e eeuw werd het Artesisch pond geheel gelijk aan de gulden als rekeneenheid.