Handelingen

Aes grave

Uit Wiki Munten en papiergeld

Rome. aes grave, koper, 66 mm.

aes grave, gegoten bronzen munt uit de Romeinse republiek. De aes grave (Lat. voor zwaar koper) vormde de eerste fase in het Romeinse monetaire systeem. De munt werd ingevoerd omstreeks 280 v. Chr. en circuleerde toen gelijktijdig met de aes signatum, een baar koper waaruit de aes grave is ontwikkeld.

Het gewicht van de aes grave was oorspronkelijk een Romeins pond (ongeveer 327 gram). Door inflatie (stijging van de koperprijs) en devaluatie (door oorlogen) werd het gewicht al spoedig lager en zakte in ongeveer zeventig jaar naar nauwelijks 27 gram, 1/12 van het oorspronkelijke gewicht.

Dankzij de verbeterde munttechniek en het afgenomen gewicht van de munt, kon men tussen 190 en 180 v. Chr. overgaan op geslagen assen, waarmee het tijdperk van de aes grave werd afgesloten.

Voor de vroegste aes grave gebruikte men verschillende beeldenaars maar rond 225 v. Chr. ging men over op een vaste keerzijde-afbeelding: de boeg van een galei. Vaak is de waarde op de munt aangegeven door een grote I (voor 1 as).

Tot de serie van de aes grave behoren ook de volgende onderdelen (met tussen haakjes hun waardeteken):

semis (S)= ½ as triens (4 punten)= 1/3 as quadrans (3 punten)= ¼ as sextans (2 punten)= 1/6 as uncia (1 punt)= 1/12 as