Ga naar: navigatie, zoeken

Probolingo-papier

Probolingo papier 300 rijksd 1810.jpg

Probolingo-papier, gouvernementspapier in de vorm van niet-rentende schuldbrieven ten laste van het Hollandsch-Indische Gouvernement, uitgegeven te Batavia op 3 december (Wintermaand) 1810 in coupures van 100, 200, 300, 400, 500 en 1000 rijksdaalders voor een totaalbedrag van 1 miljoen rijksdaalders. Dit was het bedrag waarvoor de regering in 1810 het regentschap Probolingo (Surabaja) aan de Kapitein-Chinees Han Tik Ko had verkocht. De aflossing moest geschieden in twintig halfjaarlijkse termijnen van 50.000 rijksdaalders.

Het Probolingo-papier werd in plaats van zilvergeld in omloop gebracht in Probolingo, Besoekie en Panaroekan in het noorden en noord-oosten van Java. Het werd bij uitloting ingetrokken, evenredig aan de zesmaandelijkse aflossingen. Bij intrekking werden de biljetten voorzien van het opschrift "Paid at... (plaatsnaam)".

De biljetten waren eenzijdig bedrukt in tweekleuren- boekdruk (rood en zwart) met een Nederlandse en een Maleise tekst, met de hand genummerd en ondertekend, voorzien van een stempel met de initialen LN (Lodewijk Napoleon van Holland) en het jaartal 1810 binnen een cirkel. Dit stempel werd gebruikt, hoewel koning Lodewijk Napoleon reeds in juli 1810 afstand had gedaan, terwijl de inlijving bij Frankrijk pas op 13 december van dat jaar een feit werd.

G.

Lit.:

Lekkerkerker, J.G.W., Probolingo; geschiedenis en overlevering, in: Mededeling no 9 van het Nederlandse Java-instituut (1931) 1-32.