Ga naar: navigatie, zoeken

Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit

Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, (Fra: Comité national de secours et d'alimentation) ook wel Nationaal Steun- en Voedingskomiteit genaamd, opgericht op 23 oktober 1914 te Brussel als bundeling van de vele plaatselijke comité's die vlak na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in België gevormd waren, omdat de Belgische regering niet meer in kon staan voor de bevoorrading van levensmiddelen en voor hulp aan de vele werkloos geworden burgers. De belangrijkste initiatiefnemer was de vooraanstaande industrieel Ernest Solvay.

Het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit werkte nauw samen met enkele buitenlandse hulporganisaties, waarvan de Commission for Relief in Belgium, mede-opgericht door de latere Amerikaanse president Herbert Hoover, de belangrijkste was. Deze buitenlandse hulp heeft tot 1919 voor ruim drie miljard frank voedsel naar België en Noord-Frankrijk kunnen sturen voor rekening van de Belgische regering en zijn bondgenoten.

Het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit beperkte zich niet tot de distributie van de aangevoerde goederen, maar vormde met zijn 125 duizend plaatselijke agenten in feite de nationale regering in het bezette België. Vele van de plaatselijke en regionale komiteiten hebben noodbiljetten (noodgeld) in omloop gebracht.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

Lit.:

Schepens, L., België in de Eerste Wereldoorlog, Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 14, Nieuwste tijd, Bussum 1979, blz. 25-26.


  • Nationaal hulp 25 cent.jpg
  • Nationaal hulp 25 ct 1916.jpg
  • Nationaal hulp 5 fr Loth.jpg
  • Nationaal hulp en voedingscomiteit merxplas 1 fr.jpg