Ga naar: navigatie, zoeken

Macau

Macau 5 patacas 1992.jpg

Macau (ook Macao), Portugese overzeese provincie aan de zuidoostkust van China aan de monding van de Sji-tjiang.

In 1557 kregen de Portugezen het recht te Macau een nederzetting te vestigen, die mocht worden ingericht als markt voor de ruilhandel met het Chinese achterland. Had Macau in de zestiende eeuw haar grote bloei te danken aan het monopolie van de handel op Japan en van de Chinese zijdehandel, thans bestaan de voornaamste regeringsinkomsten uit de goudhandel. De officiële status van Macau is die van een Portugese provincie met uitzondering van de periode tussen 1930 en 1951 waarin zij een kolonie was, (Portugal). Het Portugese geld was tot 1951 wettig betaalmiddel, terwijl er daarnaast ook geld uit andere landen in omloop was.

Sinds 1951 heeft Macau een eigen muntenreeks met stukken van 10, 20 en 50 avos en 1 en 5 patacas. De munteenheid is de pataca, verdeeld in honderd avos. De gouden en zilveren stukken van honderd, vijfhonderd en duizend patacas moeten tot de pseudomunten (verzamelaarsmunten) worden gerekend. De bankbiljettenuitgifte is sinds het begin van de twintigste eeuw in handen van de Banco Nacional Ultramarino, hoewel tussen 1930 en 1945 ook op beperkte schaal bankbiljetten in dollars (yuan) door een viertal particuliere banken zijn uitgegeven.

W.