Ga naar: navigatie, zoeken

Lopez Suasso

Lopez Suasso, collectie, gevormd door jhr. Augustus Pieter Lopez Suasso (1804-1877) en na zijn dood gelegateerd aan de stad Amsterdam, is een mooi voorbeeld van een 19e eeuwse muntverzameling. Hij wilde tijdens zijn leven meer bekendheid aan zijn verzameling geven zodat ook anderen hem konden bestuderen, maar hij overleed voordat zijn catalogus bij Bom in 1878 gepubliceerd werd.

De stad Amsterdam verkocht de buitenlandse munten,waardoor de collectie, thans beheerd door het Amsterdam Museum, alleen nog 1524 Nederlandse munten bevat, die voornamelijk na 1576 geslagen zijn. De collectie is online raadpleegbaar via de website van het museum: www.amsterdammuseum.nl/collectie/collectie-online

Lit.: Purmer, D., en D.M. Purmer, Nederlandse munten, collectie Lopez Suasso, Amsterdam 2015.