Ga naar: navigatie, zoeken

Kopercertificaat

Nederlandsch-Indië, Javasche Bank, biljet van 5 gulden koperen munt, 1832, papier, 15,3 x 9,2 cm.

kopercertificaat, papiergeld van de Javasche Bankuitgegeven in 1832, dat de houder recht gaf op een vastgesteld bedrag in kopergeld.

De emissie, met coupures van 1 tot 1000 gulden, vond plaats in opdracht van Gouverneur-Generaal Van den Bosch die voor drie miljoen gulden aan koperen duiten liet deponeren bij de Javasche Bank ter dekking van eenzelfde bedrag aan kopercertificaten. De rekeneenheid hierop was een gulden van 100 duiten. Dit gaf in de praktijk veel problemen omdat de koers van de zilveren gulden was gesteld op 120 duiten, zodat 6 papieren koperen guldens gelijk waren aan 5 zilveren guldens.

In 1842 volgde een tweede emissie, weer tot een bedrag van drie miljoen gulden, met coupures van 5 tot 500 gulden.

De kopercertificaten werden ingetrokken in 1846 na de emissie van de recepissen. De biljetten waren gedrukt door Joh. Enschedé. Ze waren voorzien van een talon die bij uitgifte bij de Bank achterbleef. Volgens de tekst op sommige series waren ze verwisselbaar bij de Javasche Bank, volgens andere bij 's Lands Kas.

Lit.: Bree, L. de, Gedenkboek van de Javasche Bank, Weltevreden z.j.