Ga naar: navigatie, zoeken

Waarnemend muntmeester

waarnemend muntmeester, functionaris die bij langdurige afwezigheid of ontstentenis van de muntmeester diens functie officieel waarneemt. Sinds de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden is het een aantal keren voorgekomen, dat de functie van muntmeester is waargenomen, hetgeen vaak zichtbaar werd gemaakt door het plaatsen van een bijteken op munten die zijn geslagen met stempels uit de periode van de afgetreden muntmeester (een streepje), of met stempels die tijdens het waarnemerschap zijn vervaardigd (bijteken bij het muntmeesterteken van de muntmeester waarvoor wordt waargenomen). Onderstaand een overzicht van (perioden van) jaren, waarin werd waargenomen, de naam van de waarnemer en de gebruikte bijtekens.

1846, H.A. (van den Wall) Bake: streepje tussen kroon en wapen, aangebracht op de onder zijn voorganger vervaardigde en reeds gereed zijnde dienststempels; parel op de rand van het muntmeesterteken lelie, aangebracht op de tijdens Bake‚‘s waarneming gemaakte stempels.

1874, P.H. Taddel, klaverbladvormig uiteinde van het muntmeesterteken zwaard.

1887-1888, H.L.A. van den Wall Bake; ster bij het mmt bijl.

1909, mr. G. Blom, ster bij het mmt hellebaard.

1964-1968, dr. J.W.A. van Hengel, ster bij het mmt vis (op munten van de Nederlandse Antillen na Van Hengels pensionering in 1969).

1980, ir. B.C.H.J. Smit, ster bij het mmt haan.

2000, E.J. van Schouwenburg, als algemeen directeur de opvolger van muntmeester drs. C. van Draanen, die op 31-12-1999 zijn functie neerlegde, ster bij het mmt pijl en boog.

2002, ir. M.T. Brouwer als tijdelijk opvolger van ing. R. Bruens, vruchtdragende wijnrank met ster.

2015-2016, ir. K. Bruinsma als tijdelijk opvolger van ir. M.T. Brouwer, koerszettende zeilen met ster.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog was er van mei 1942 tot 7 mei 1945 geen muntmeester. De waarnemers hebben toen geen bijteken gebruikt. Men heeft tot nu toe niet kunnen achterhalen wat de reden is geweest voor de plaatsing van een streepje tussen kroon en wapen op guldens 1824. Dit streepje is ook te zien op guldens 1832 waarbij (her)gebruik is gemaakt van de stempel(s) uit 1824 waarin het jaartal in 1832 is veranderd.

In België heeft het verschijnsel zich nog niet voorgedaan, omdat daar eerst in 1960 het gebruik van munten muntmeestertekens in ere is hersteld.

W.  • Waarnemend muntmeester bijl met ster.jpg
  • Waarnemend muntmeester haan met ster.jpg
  • Waarnemend muntmeester hellebaard met ster.jpg